29 lipca – 2 sierpnia Mali Odkrywcy

Coś więcej...

Nasza sala zmieni się w wybuchowe laboratorium chemiczne. Odkryjemy wiele, dotąd nieznanych, aspektów z życia zwierząt i ludzi. Pogłębimy wiedzę z zasad działania różnych urządzeń. Wprowadzimy dzieci w świat fizyki, przyrody, biologii, chemii, geografii, techniki itp. Udowodnimy związek nauki z życiem oraz wyjaśnimy jak wyglądał świat przed milionami lat. Każdy Mały Odkrywca wie, że może pytać o wszystko, co go ciekawi! Może też mówić o swoich pomysłach bo są one cenne i wyjątkowe!

 

Informacje organizacyjne:

 • turnus organizowany w dniach 29 lipca – 2 sierpnia 2019r.
 • dedykowany dzieciom w wieku 3-9 lat;
 • smyki zapraszamy codziennie od godz. 7:45 i prosimy o odbiór do godz. 16:15;
 • w ciągu dnia przeprowadzane są warsztaty, gry, zabawy, a także wycieczki – zgodnie z tematyką turnusu;
 • cena: 500 zł za turnus 5-dniowy;
 • w przypadku zapisów na niepełny turnus opłata wynosi 150 zł za każdy dzień;
 • minimalna liczba osób w grupie – 5;
 • maksymalna liczba osób w grupie – 15;
 • podstawą zapisania dziecka na turnus jest wpłata zadatku
  w kwocie 300 złotych w dniu zapisu; pozostałą część kwoty należy uiścić nie później niż na 1 tydzień przed rozpoczęciem danego turnusu;
 • decyduje kolejność zapisów;
 • dzieci w ramach turnusu mają zapewnione II śniadanie, obiad (zupa + II danie), napoje, przekąski, opiekę, materiały dydaktyczne, wyjścia w teren itp.;
 • poniżej prezentujemy orientacyjny schemat dnia na turnusach wakacyjnych w Planecie Asów:
  8:00–9:00 – przekazywanie dzieci pod opiekę prowadzących,
  animacje
  9:00–10:00 – twórcze warsztaty tematyczne
  10:00–10:30 – drugie śniadanie, integracja
  10:30–13:00 – twórcze warsztaty tematyczne/wycieczki
  13:00–14:00 – obiad i odpoczynek
  14:00–15:00 – twórcze warsztaty tematyczne
  15:00–16:00 – gry i zabawy, odbiór dzieci
Przejdź do kalendarza

Każde zajęcia to edukacja, zabawa, kreatywne podejście do tematu, ruch, muzyka ale i plastyka czy chemia :)

Zapisz się już teraz! tel: 888 277 868

Galeria

Zobacz więcej